Reglement PKA 2021-2022

Reglement Provinciaal Kampioenschap Antwerpen .:

Het provinciaal Kampioenschap PKA wordt geschaatst tijdens wedstrijden, georganiseerd door KBKF (Koninklijke Belgische Kunstschaats Federatie) .

Alle wedstrijden die georganiseerd worden op Belgisch grondgebied onder toezicht van KBKF komen in aanmerking.

Voor het schaatsseizoen 2021-2022 is er een Provinciaal kampioenschap in de competities: 

A-competitie B-competitie Adults Recreanten 

Hoe gaan we tewerk ?

 1. Het kampioenschap is een gelijkmatigheidswedstrijd.
 2. Enkel schaatsers die aangesloten zijn bij een club uit de Provincie Antwerpen komen in aanmerking. 
 3. Alle wedstrijden die in België georganiseerd worden komen in aanmerking. 
 4. Een provinciale titel wordt alleen toegekend indien er minimum 4 wedstrijd in een categorie worden georganiseerd.
 5. De kandidaten dienen aan een minimum aantal wedstrijden deel te nemen.
  Bij een even aantal wedstrijden binnen een categorie dient men deel te nemen aan de helft+1 van de wedstrijden
         vb: 8 organisaties: (8:2)+1 = 5 deelnames
  Bij een oneven aantal wedstrijden binnen een categorie dient men deel te nemen aan de helft van de wedstrijden, afgerond naar boven.
         vb: 9 organisaties: 9:2=4,5 = 5 deelnames
 6. De kandidaten dienen aan een minimum aantal wedstrijden deel te nemen die georganiseerd worden door een club die lid is van PKA.
  Hiervoor wordt dezelfde regel toegepast als in artikel 5. 
 7. De beste resultaten van de minimum deelnames waaraan de schaatser deelneemt worden opgeteld. Indien de schaatser deelneemt aan meer wedstrijden dan het minimum aantal, dan worden enkel de beste resultaten weerhouden van het minimum te schaatsen aantal wedstrijden.
          vb: 9 organisaties = minimum 5 deelnames
         Enkel de 5 beste resultaten van de schaatser worden opgeteld om zijn eindresultaat te kennen. 
 8. Tijdens A-wedstrijden worden enkel de punten behaald in het FREE programma weerhouden. Bij een forfait na de Short krijgt de schaatser geen punten, maar wordt deze wedstrijd wel meegeteld om het minimum aantal deelnames te bepalen.
 9. Deelnames aan Adult wedstrijden welke gelijktijdig met A/B competitie georganiseerd worden kunnen nooit in het PKA klassement voor recreanten opgenomen worden.
 10. Enkel recreantenwedstrijden die het recreantenreglement van KBKF volgen komen in aanmerking voor het PKA klassement. 
 11. Indien in een bepaalde categorie slechts 2 wedstrijden worden georganiseerd, dan dient de schaatser aan beide wedstrijden deel te nemen. 
 12. Er worden geen punten toegekend aan A-schaatsers in B-wedstrijden. 
  A-schaatsers zijn dus uitsluitend in het klassement van A-wedstrijden opgenomen.
 13. Voor schaatsers die tijdens het lopende schaatsseizoen overgaan naar een hogere categorie, wegens het behalen van een test, zullen meedingen naar de titel in de categorie van de laatste wedstrijd waaraan de schaatser deelneemt. 
  De punten die in de lagere categorie behaald werden worden opgewaardeerd meegenomen naar de hogere categorie volgens volgende formule: D= A:B*C
  A = aantal punten behaald in de lagere categorie
  B = factor (aantal elementen + aantal components) uit de lagere categorie
  C = factor (aantal elementen + aantal components) uit de hogere categorie
  D = aantal punten welke overgedragen worden naar de hogere categorie

 

aantal elementen

aantal components

factor

Basic Novice

7

2

9

Intermediate Novice

8

3

11

Advanced Novice

9

4

13

Junior

11

5

16

Senior

12

5

17

 1. Een schaatser die levelt van B naar A-categorie neemt de punten die behaald zijn in de B-wedstrijden mee naar de A-wedstrijden. Doch dit is enkel mogelijk voor wedstrijden waar zowel een A als een B competitie georganiseerd wordt. 
 2. De schaatser met het beste resultaat overeenkomstig de voorwaarden bepaald in voorgaande artikels wordt voor 1 jaar Provinciaal Kampioen van de provincie Antwerpen. Er worden ook tweede en derde plaatsen toegekend. Er is een podium voor iedere categorie .
  Alle andere deelnemers krijgen een eervolle vermelding.
 3. De prijsuitreiking gaat door na de ceremonie protocollaire bij de club die de laatste wedstrijd inricht.
 4. Bij een dispuut voor feiten die niet zijn opgenomen in dit reglement neemt het dagelijks bestuur van PKA een beslissing. 

terug