Reglement PKA 2019-2020

Reglement Provinciaal Kampioenschap Antwerpen .:

Het provinciaal Kampioenschap PKA wordt geschaatst tijdens wedstrijden, georganiseerd door KBKF (Koninklijke Belgische Kunstschaats Federatie) .

Alleen wedstrijden ingericht door schaatsclubs die lid zijn van PKA en welke doorgaan op het grondgebied van de provincie Antwerpen komen in aanmerking.

Voor het schaatsseizoen 2019-2020 is er een Provinicaal kampioenschap in de competities: 

A-competitie  B-competitie Adults Recreanten 

Hoe gaan we tewerk ?

 1. Het kampioenschap is een gelijkmatigheidswedstrijd.
 2. Enkel schaatsers die aangesloten zijn bij een club uit de Provincie Antwerpen komen in aanmerking. 
 3. Alle wedstrijden die in België georganiseerd worden komen in aanmerking. 
 4. De kandidaten dienen aan minimum aantal wedstrijden deel te nemen.
  Bij een even aantal wedstrijden binnen een categorie dient men deel te nemen aan de helft+1 van de wedstrijden
         vb: 8 organisaties: (8:2)+1 = 5 deelnames
  Bij een oneven aantal wedstrijden binnen een categorie dient men deel te nemen aan de helft van de wedstrijden, afgerond naar boven.
         vb: 9 organisaties: 9:2=4,5 = 5 deelnames
 5. Bovendien dient de schaatser deel te nemen aan een minimum aantal wedstrijden welke door een Antwerpse club georganiseerd worden,
  overeenkomstig onderstaande tabel

  Aantal Antwerpse georganiseerde wedstrijden

  Minimum deelnames aan Antwerpse wedstrijden

  3

  2

  4 of 5

  3

  6 of 7

  4

 6. De beste resultaten van de minimum deelnames waaraan de schaatser deelneemt worden opgeteld.
         vb: 9 organisaties = minimum 5 deelnames
         Enkel de 5 beste resultaten van de schaatser worden opgeteld om zijn eindresultaat te kennen. 
 7. Tijdens A-wedstrijden worden enkel de punten behaald in het FREE programma weerhouden. Bij een forfait na de Short krijgt de schaatser geen punten.  
 8. Deelnames aan Adult wedstrijden welke gelijktijdig met A/B competitie georganiseerd worden kunnen nooit in het PKA klassement voor recreanten opgenomen worden.
 9. Enkel recreantenwedstrijden die het recreantenreglement van KBKF volgen komen in aanmerking voor het PKA klassement. 
 10. Indien in een bepaalde categorie slechts 2 wedstrijden worden georganiseerd, dan dient de schaatser aan beide wedstrijden deel te nemen. 
 11. Er worden geen punten toegekend aan A-schaatsers in B-wedstrijden. 
  A-schaatsers zijn dus uitsluitend in het klassement van A-wedstrijden opgenomen.
 12. A-schaatsers die deelnemen aan B-wedstrijden krijgen geen punten tenzij zij na 1 januari 2019 teruggezet worden naar de B-competitie. 
  In dit geval worden de punten die de schaatser behaald heeft in een A/B wedstrijd met terugwerkende kracht tot 1 september 2018 toegekend aan de nieuwe B-schaatser. De punten behaald in uitsluitend A-wedstrijden komen niet in aanmerking
 13. Voor schaatsers die tijdens het lopende schaatsseizoen overgaan naar een hogere categorie, wegens het behalen van een test, zullen meedingen naar de titel in de categorie van de laatste wedstrijd waaraan de schaatser deelneemt.
  De punten die in de lagere categorie behaald werden worden opgewaardeerd meegenomen naar de hogere categorie volgens volgende formule: F= A:(B+C)*(D+E)
  A = aantal punten behaald in de lagere categorie
  B = aantal elementen uit te voeren in de lagere categorie
  C = aantal components die meetellen in de lagere categorie
  D = aantal elementen uit te voeren in de hogere categorie 
  E = aantal components die meetellen in de hogere categorie
  F = aantal punten welke overgedragen worden naar de hogere categorie
   
    aantal elementen aantal components factor
  Basic Novice 7 2 9
  Intermediate Novice 8 3 11
  Advanced Novice 9 4 13
  Junior 11 5 16
  Senior 12 5 17
 14. Een schaatser die levelt van B naar A-categorie neemt de punten die behaald zijn in de B-wedstrijden mee naar de A-wedstrijden. Doch dit is enkel mogelijk voor wedstrijden waar zowel een A als een B competitie georganiseerd wordt. 
 15. De schaatser met het beste resultaat overeenkomstig de voorwaarden bepaald in voorgaande artikels wordt voor 1 jaar Provinciaal Kampioen van de provincie Antwerpen .  Er worden ook tweede en derde plaatsen toegekend. Er is een podium voor iedere categorie .
  Alle andere deelnemers krijgen een eervolle vermelding.
 16. De prijsuitreiking gaat door na de ceremonie protocollaire van de club die de laatste wedstrijd inricht.
 17. Bij een dispuut voor feiten die niet zijn opgenomen in dit reglement neemt het dagelijks bestuur van PKA een beslissing.